+420 602 315 904 | abntrans@seznam.cz

Přistavení kontejneru Kladno a okolí na sutě a domovní odpady,velkoobjemové kontejnery do 12m3 ,Kladno,Praha západ ,PRAHA a okolí.

Kontejnery, velkoobjemové i malé, přistavení kontejneru

Kontejner Vám přistavíme až na 3 dny zdarma!

Přistavení kontejneru na sutě ze staveb – velkoobjemové kontejnery na komunální a domovní odpady – bio odpady ze zahrad – likvidace pneu – odvoz a dovoz zeminy – dovoz sypkých materiálů pro vaše stavby,  na sutě, tašky, zeminu a komunální odpady.

Tento kontejner se požívá na převoz mulčovací kůry, komunální odpady, dřevo a železo.


  Kontejnery na komunální a domovní odpady a sutě

 • přistavíme kontejnery na domovní a komunální odpady a sutě
 • EKO LIKVIDACE OSOBNÍCH I NÁKLADNÍ PNEUMATIK
 • pro komunální odpady vlastníme kontejnery o velikostech 3m3, 3,6m3 používáme na sutě, taška, betony, zemina, komunální odpad atd.
 • velkoobjemové 5m3, 9m3 až 12m3 – používáme na domovní a komunální odpad, dřevo, železo, pneu, mulčovací kůra atd. – přistavíme pro města, obce, podniky, do firem a soukromé osoby
 • po tel dohodě JEZDÍME  I V SOBOTU

Kontejnery  zapůjčíme i do firem na dobu neurčitou a zajistíme s naší technikou
pravidelné vývozy za nejlepší smluvní ceny.

 • výše uvedené ceny platí při platbách v hotovosti
 • netříděné obaly směšné míchané ze sutí  pouze do kontejneru do velikosti 3m3 až 5 m3
 • kontejnery 9 m 3 a 12 m 3  komunální odpady ze sutí  NEBUDE ODVEZENO a bude vysypáno na místě nakládky
 • do kontejnérů nepatří a nesmí pneumatiky, baterie, elektroodpad, barvy, azbest, ipa, potraviny a mrtvá zvířata
 • po dohodě odvezeme za individuální ceny
 • kontejnery by měly být naloženy do úrovně  určené řidičem v případě přeložení kontejneru budou účtovány vyšší ceny.

V případě, že zákazník = původce odpadu deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad ( čistá suť, papír, dřevo, apod. ), a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1500,- Kč  za vytřídění odpadu.
V případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení, účtujeme 90,- Kč za každý další den.
Čekání vozidla 1 hodina 250,- Kč   (přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny ZDARMA)

Nákladní kontejnerová autodoprava ,přeprava nákladu a stavebních a pracovních strojů do 4000kg

Nabízíme nákladní autodopravu,kontejnery, přepravíme stavební a pracovní stroje, plošiny, stavební materiál a jiné.
Přeprava materiálu kontejnérovými vozy od 3.m3 do 12.m3 do hmotnosti 4000kg.
Přeprava materiálu město KLADNO smluvní paušální ceny.