+420 602 315 904 | abntrans@seznam.cz

Přistavení kontejneru Kladno a okolí na sutě a domovní odpady,velkoobjemové kontejnery do 12m3 ,Kladno,Praha západ ,PRAHA a okolí.

Přistavení kontejneru, velkoobjemové i malé kontejnery

Kontejner vám přistavíme až na 3 dny zdarma.

Odvezeme: veškeré stavební odpady a sutě, včetně zeminy, listí, nebo trávního porostu, železný odpad, dřevo a další odpady.

Přistavíme k vám naše kontejnery dle výběru

Typy kontejnerů:

 • kontejnery 3m33,6m3 (na stavební a komunální odpady)
 • kontejnery 5m39m311m312m3 (na stavební a komunální odpady)
 • velkoobjemové kontejnery o velikosti do 12m3 (vhodné především pro města, obce nebo podniky)

 

Další informace

 • individuální ceny dle velikosti kontejneru a umístění
 • jezdíme od pondělí do pátku (pokud přistavíme v pátek. odvezeme následující pracovní den)
 • používáme výhradně vlastní kontejnery
 • netříděné obaly směšné míchané se sutí  pouze do kontejneru do velikosti 3m3 až 5m3
 • kontejnery 9m3 a 12m3  komunální odpady se sutí – nebude odvezeno a bude vysypáno na místě nakládky
 • do kontejnerů nepatří pneumatiky, baterie, elektroodpad, barvy, azbest, ipa, potraviny a mrtvá zvířata
 • kontejnery by měly být naloženy do úrovně  určené řidičem v případě přeložení kontejneru budou účtovány vyšší ceny
 • v případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení, účtujeme pak smluvně
 • čekání vozidla 1 hodina účtujeme smluvně
 • přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny zdarma
 • Kontejnery  zapůjčíme i do firem na dobu neurčitou a zajistíme s naší technikou
  pravidelné vývozy za nejlepší smluvní ceny

V případě, že zákazník (zákazník = původce odpadu) deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad (čistá suť, papír, dřevo, apod.) a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1500,- Kč  za vytřídění odpadu.