Kontejnery

Přistavení kontejneru, velkoobjemové i malé kontejnery, bikramka

Kontejner vám přistavíme až na 3 dny zdarma.

Odvezeme: veškeré stavební odpady a sutě, včetně zeminy, listí, nebo trávního porostu, železný odpad, dřevo a další odpady.

Přistavíme k vám naše kontejnery dle výběru

Typy kontejnerů:

kontejnery 3m33,6m3 (na stavební a komunální odpady)

kontejnery 5m39m311m312m3 (na stavební a komunální odpady)

velkoobjemové kontejnery o velikosti do 12m3 (vhodné především pro města, obce nebo podniky)

Další informace

individuální ceny dle velikosti kontejneru a umístění

jezdíme od pondělí do pátku (pokud přistavíme v pátek. odvezeme následující pracovní den)

používáme výhradně vlastní kontejnery

netříděné obaly směšné míchané se sutí  pouze do kontejneru do velikosti 3m3 až 5m3

kontejnery 9m3 a 12m3  komunální odpady se sutí – nebude odvezeno a bude vysypáno na místě nakládky

do kontejnerů nepatří pneumatiky, baterie, elektroodpad, barvy, azbest, ipa, potraviny a mrtvá zvířata

kontejnery by měly být naloženy do úrovně  určené řidičem v případě přeložení kontejneru budou účtovány vyšší ceny

v případě pronájmu kontejneru na dobu delší než 3 dny bez vyvezení, účtujeme pak smluvně

čekání vozidla 1 hodina účtujeme smluvně

přistavení kontejneru „na počkání“ do 1 hodiny zdarma

Kontejnery  zapůjčíme i do firem na dobu neurčitou a zajistíme s naší technikou
pravidelné vývozy za nejlepší smluvní ceny

V případě, že zákazník (zákazník = původce odpadu) deklaruje, že do kontejneru naložil tříděný odpad (čistá suť, papír, dřevo, apod.) a jeho tvrzení se po odvozu ukáže jako nepravdivé, jsme nuceni účtovat nejen doplatek do ceny za netříděné odpady nebo netříděné odpady se sutí, ale i příplatek ve výši až 1500,- Kč  za vytřídění odpadu.