Dovoz stavebního materiálu

Dovoz sypkého materiálu a přeprava stavebního materiálu  za příznivé ceny Kladno a okolí.

Dovážíme  tyto stavební materiály:
Písky – štěrkopísky

Písek betonářský praný třídění 0-4 mm vhodný na betonování.
Písek maltový frakce 0-1 , 0-2 , 0-4 mm vhodný k omítání nebo zdění.
Písek zásypový kopaný, hlinitý, tříděný 0-4 , 0-8 mm – není vhodný k betonování a zdění.
Vhodný k zásypu inženýrských sítí nebo vyrovnání terénu.
Písek slévárenský/křemičitý, bílý frakce 0-2 mm vhodný jako posyp zámkové dlažby.
Písek betonářský 2x praný.

Štěrky – lomový kámen

Recykláty struskové nebo betonové stejné frakce dle norem

Štěrk (lomový kádle noremmen – prach) frakce 0-4 a 0-8 mm
Štěrk (lomový kámen) frakce 2-5 , 4-8 , 8-16 , 11-22 , 16-22 , 16-32 , 32-64 mm
Štěrk (lomový kámen) frakce 0-32 , 0-63 mm.
Vhodný jako podkladní vrstvy pod dlažby , chodníky , vozovky, drenáže…

Kačírek – tříděný  a valouny

Kačírek praný frakce 4-8 , 8-16 , 16-22 , 16-32 , 16-63 , 32-63 mm
Kačírek nepraný – valouny frakce 16-63 , 32-63 mm
Vhodný na drenáže a dekorační účely…
Podle toho odkud a jakým způsobem se kamenivo získává můžeme jej rozdělit do dvou skupin:

Štěk /Lomový kámen se těží v lomech , po odstřelu skály je zpracováván na výrobní lince, drcením a tříděním na různé  velikosti .

 substrátů od našich obchodních partnerů, například:

Zemina – jemná prosetá + kompost + písek –  vhodná k vylepšení kvality půd, Můlčovací kůra smrková – vhodná k dekoračnímu mulčování záhonůk/Štěrkopísek je tvořen částicemi, které jsou již rozdrceny  silou vody. Štěrkopísky jsou těženy z vody nebo z těžební stěny. Na třídící lince jsou dále roztříděny na různé velikosti (frakce).

Frakcí se rozumí velikost kamínků udaná v milimetrech.

Zemina – substráty

Zajistíme dodání zahradnických kompostů a substrátů včetně zeminy tříděné hnedé i černé.

[table “2” not found /]